Privacystatement

 

VSVK Infra Techniek respecteert de privacy van haar personeel, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Artikel-1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: VSVK Beheer B.V. en alle hieraan gelieerde ondernemingen, gevestigd op de Schouwweg 4, 2642 AK Pijnacker, KvK-nummer: 27168631

 

Artikel-2 Verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door VSVK Beheer B.V. en alle gelieerde ondernemingen. Onder persoons gegevens wordt verstaan alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar bedoelen wij een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificator zoals een naam, locatiegegevens, identificatienummer, maar ook fysieke kenmerken.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u :

Naam

Adresgegevens

Emailadres(sen) en telefoonnummer(s)

Bankrekeningnummer(s)

BSN

Geboortedatum/leeftijd

Geboorteplaats

Gegevens betreffende uw werk, salaris, functie , etc

Opleidingsniveau

 

Artikel-3 Doel van verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

            Onze personeelsadministratie

            De salarisadministratie

            Een wettelijke verplichting naar onze opdrachtgevers

            Een noodzakelijke grondslag voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst

 

Artikel-4 Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel-5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Iedere medewerker heeft op grond van de AVG wet recht op inzage van een rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met: mauricehelms@vsvk.nl
  2. Ieder verzoek dient te worden ingediend met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres waar met u contact kan worden genomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of de hoeveelheid verzoeken kan dit termijn indien nodig worden verlengd met 2 maanden.

 

Artikel-6 Bewaartermijn gegevens

De gegevens zullen 7 jaar worden bewaard in verband met controles van de Belastingdienst. Wanneer dit termijn is verstreken zullen de gegevens worden vernietigd.

 

Artikel-7 Contactgegevens

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Helms via mauricehelms@vsvk.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.

WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?