Als integrale dienstverlener in de Verkeerstechniek zocht Arjan van Tuil, een van de grondleggers van VSVT Diensten uit Wamel al enige tijd naar een partner om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen. De dienstverlening ondersteunend aan de verkeerstechniek is in de loop van de tijd steeds dynamischer geworden. Daarbij is de verwachting dat de complexiteit op dit terrein verder toeneemt. Steeds meer digitale systemen worden gecombineerd met fysieke bewegwijzering om op die manier de veiligheid te garanderen en de weggebruiker optimaal te ondersteunen. Om deze ontwikkeling te volgen is samenwerken daarom noodzakelijk.

Voor de heer Van Tuil was het een belangrijke voorwaarde dat de samenwerkingspartij niet alleen bekend is met de markt, maar ook precies begrijpt wat de toegevoegde waarde van VSVT voor haar klanten inhoud. In gesprekken met VSVK uit Pijnacker werd duidelijk dat er belangrijke overeenkomsten zijn en er een gezamenlijke visie bestaat tussen deze beide ondernemingen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat VSVK de aandelen van Arjan van Tuil overneemt en VSVT integreert in de eigen onderneming. In de nabije toekomst wordt VSVT voortgezet onder de naam VSVK vestiging Wamel. Hiermee komt de ambitie van VSVK om haar diensten landelijk aan haar afnemers aan te bieden een stap dichterbij.

Arjan van Tuil en de directie van VSVK zijn er van overtuigd dat met deze samenvoeging optimaal gebruik wordt gemaakt van de kans om beide bedrijven te versterken. Met respect voor de huidige bedrijfsvoering wil VSVK de dienstverlening vanuit Wamel gaan uitbreiden. Daarbij wordt ingezet op het verhuren van bemande en onbemande hoogwerkersen materieelstukken en het uitvoeren van technische infraprojecten.

Wij zijn er samen trots op dat we met deze stap nog beter in staat zijn om onze gezamenlijke klanten op een vriendelijke en deskundige manier te blijven bedienen, nu en in de toekomst. Om een indruk te krijgen van onze dienstverlening nodigen we u uit een kijkje te nemen op deze website.

WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?